Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyland skule
Jærvegen 18
4365 NÆRBØ
Org.nr 975275868
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hå kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 10,2 11,9 10,1 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 9,4 12,5 14,6 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,4 37,2 37,9 33,9 36,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,1 23,4 29,4 37,0 37,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 9,5 12,5 14,8 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 12,8 18,6 17,2 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2 78,9 73,6 80,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 697 7 025 7 897 6 386 5 820
Undervisningstimer totalt per elev 64 79 59 51 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no