Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyjord skole
Høyjordveien 819
3158 ANDEBU
Org.nr 975271021
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 10,5 10,3 9,8 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,4 10,0 9,7 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,6 84,8 48,0 57,9 82,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 10,0 19,3 15,5 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 9,5 10,0 9,7 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 10,6 11,9 11,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,6 92,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 353 7 011 7 097 6 740 6 619
Undervisningstimer totalt per elev 74 79 74 77 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no