Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyjord skole
Høyjordveien 819
3158 ANDEBU
Org.nr 975271021
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 11,2 10,5 10,3 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 10,1 9,4 10,0 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,8 92,6 84,8 48,0 57,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 9,6 10,0 19,3 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,1 9,5 10,0 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 12,3 10,6 11,9 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,6 92,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 695 7 353 7 011 7 097 6 740
Undervisningstimer totalt per elev 76 74 79 74 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no