Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyenhall skole
Traktorveien 15
0678 OSLO
Org.nr 974589850
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,2 44,8 47,8 46,6 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 15,3 13,8 13,5 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 151,6 129,8 107,8 99,1 109,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 10,7 11,8 12,4 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 17,9 15,8 15,7 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 17,7 15,6 14,8 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 20,2 17,0 16,9 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 94,8 95,5 97,5 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 28 485 28 563 31 220 30 171 30 558
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 51 52 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no