Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høydalsmo skule
Eidsborgvegen 1795
3891 HØYDALSMO
Org.nr 974633302
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tokke kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 10,5 11,4 11,8 11,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 6,8 6,3 5,9 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,7 66,0 69,6 67,4 66,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 9,5 8,1 7,8 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 7,4 8,3 7,0 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,4 7,6 5,4 5,7 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,1 7,9 7,5 6,9 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 100,0 100,0 100,0 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 7 330 6 945 7 126 7 467 7 219
Undervisningstimer totalt per elev 109 105 111 120 118
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no