Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høybråten skole
Bergtunveien 9
1087 OSLO
Org.nr 974589842
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,3 40,8 40,7 42,2 44,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 16,5 16,0 15,4 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 170,7 155,0 117,4 86,2 119,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 9,6 12,7 16,6 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 17,7 16,8 16,6 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 20,9 19,0 19,4 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 94,8 94,8 88,3 87,0
Lærertimer som gis til undervisning 27 501 27 229 28 009 29 131 31 307
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 46 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no