Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyanger skule
Wilh Bugges Veg 5
6993 HØYANGER
Org.nr 974579960
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Høyanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,3 40,3 35,7 34,8 33,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,7 10,2 9,6 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 6 12 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,8 110,8 56,5 26,4 56,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 7,1 16,1 33,9 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 9,7 14,5 10,7 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 10,4 9,8 11,5 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,2 24,2 14,7 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 97,2 97,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 727 25 442 21 981 22 630 19 752
Undervisningstimer totalt per elev 79 80 68 73 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no