Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyanger skule
Wilh Bugges Veg 5
6993 HØYANGER
Org.nr 974579960
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Høyanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,0 42,3 40,3 35,7 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,8 8,7 10,2 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 6 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,5 117,8 110,8 56,5 26,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 6,8 7,1 16,1 33,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,2 9,7 14,5 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 9,3 10,4 9,8 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 15,7 15,2 24,2 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 90,3 97,2 97,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 227 26 727 25 442 21 981 22 630
Undervisningstimer totalt per elev 82 79 80 68 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no