Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyanger kommune
Kommunenr 1416
Alle grunnskoler med adresse i Høyanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Høyanger kommune 77,5 72,9 70,8 65,0 62,2
Sogn og Fjordane fylke 1 512,0 1 533,9 1 563,4 1 580,4 1 576,3
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Høyanger kommune 7,7 8,0 7,8 8,5 8,2
Sogn og Fjordane fylke 10,2 10,1 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Høyanger kommune 8 7 6 9 14
Sogn og Fjordane fylke 179 181 190 207 226
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Høyanger kommune 66,9 81,1 80,3 54,8 33,0
Sogn og Fjordane fylke 78,5 77,1 73,9 67,6 61,5
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Høyanger kommune 10,5 9,0 8,9 14,0 22,9
Sogn og Fjordane fylke 11,8 11,8 12,2 13,1 14,3
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Høyanger kommune 8,6 9,1 8,5 9,5 8,5
Sogn og Fjordane fylke 10,7 10,7 10,6 10,4 10,4
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Høyanger kommune 9,2 8,9 9,4 9,6 10,7
Sogn og Fjordane fylke 12,4 12,4 12,2 12,1 12,2
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Høyanger kommune 11,3 12,3 11,8 15,0 11,7
Sogn og Fjordane fylke 14,0 14,2 13,9 13,5 13,5
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Høyanger kommune 10,0
Sogn og Fjordane fylke 12,1
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Høyanger kommune 10,9
Sogn og Fjordane fylke 13,1
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Høyanger kommune 14,6
Sogn og Fjordane fylke 15,6
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Høyanger kommune 95,5 93,3 97,3 92,9 97,5
Sogn og Fjordane fylke 96,9 96,6 96,1 95,3 94,8
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Høyanger kommune 49 909 46 692 45 723 41 701 40 559
Sogn og Fjordane fylke 983 161 981 487 997 994 1 014 159 1 009 415
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Høyanger kommune 92 88 91 84 86
Sogn og Fjordane fylke 70 70 71 72 73
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no