Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyanger kommune
Kommunenr 1416
Alle grunnskoler med adresse i Høyanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Askvoll kommune 47,8 49,7 49,9 54,9 54,2
Aurland kommune 26,0 26,5 26,2 24,5 25,0
Balestrand kommune 18,1 14,1 18,5 18,8 18,0
Bremanger kommune 61,8 59,8 58,3 54,7 58,1
Eid kommune 77,2 79,2 79,4 92,4 92,1
Fjaler kommune 37,6 39,2 44,0 41,0 48,7
Flora kommune 164,6 160,7 167,6 166,1 163,7
Førde kommune 155,6 157,2 162,2 169,8 171,3
Gaular kommune 43,6 45,1 44,5 49,8 50,5
Gloppen kommune 73,2 79,5 81,1 87,7 82,2
Gulen kommune 37,9 40,0 40,8 41,5 39,6
Hornindal kommune 16,9 15,7 16,3 17,8 18,0
Hyllestad kommune 23,0 26,6 24,5 18,5 19,0
Høyanger kommune 77,5 72,9 70,8 65,0 62,2
Jølster kommune 55,6 54,2 54,0 52,4 53,0
Leikanger kommune 30,5 33,8 32,0 32,3 34,4
Luster kommune 79,7 85,9 92,8 93,6 84,2
Lærdal kommune 27,6 32,1 28,8 28,1 25,3
Naustdal kommune 39,4 37,7 38,9 40,5 39,8
Selje kommune 34,8 36,3 37,0 37,7 36,9
Sogndal kommune 88,8 88,1 86,8 88,5 92,4
Solund kommune 12,2 13,4 13,3 15,5 16,4
Stryn kommune 103,3 108,3 113,9 108,8 109,1
Vik kommune 34,9 37,3 37,9 35,6 38,6
Vågsøy kommune 80,5 77,2 81,9 83,7 81,0
Årdal kommune 63,8 63,3 62,0 61,1 62,6
Antall elever per årsverk til undervisning
Askvoll kommune 7,6 7,7 7,4 6,8 7,1
Aurland kommune 8,3 8,2 7,8 8,2 8,1
Balestrand kommune 9,2 10,3 8,8 7,6 8,9
Bremanger kommune 8,4 8,5 9,2 9,4 8,4
Eid kommune 11,3 10,9 10,8 9,4 10,0
Fjaler kommune 9,2 8,9 9,0 9,3 8,3
Flora kommune 10,9 11,2 11,4 11,4 11,1
Førde kommune 12,7 12,8 12,7 12,2 11,8
Gaular kommune 9,8 9,5 9,6 9,1 9,5
Gloppen kommune 11,4 10,7 10,6 9,8 10,6
Gulen kommune 7,9 7,9 7,4 7,4 7,3
Hornindal kommune 11,0 11,4 10,9 9,3 9,3
Hyllestad kommune 8,5 7,0 7,5 8,4 8,0
Høyanger kommune 7,7 8,0 7,8 8,5 8,2
Jølster kommune 8,8 8,9 8,8 9,0 9,2
Leikanger kommune 11,4 11,5 11,9 10,9 10,3
Luster kommune 9,1 8,5 7,9 8,1 8,5
Lærdal kommune 9,5 8,9 9,8 10,1 10,7
Naustdal kommune 10,7 10,9 10,8 10,6 10,6
Selje kommune 10,1 10,1 9,0 9,2 8,8
Sogndal kommune 11,7 12,2 12,1 11,8 11,1
Solund kommune 8,2 7,4 7,7 6,5 6,4
Stryn kommune 9,9 9,9 9,6 9,6 9,7
Vik kommune 9,4 9,2 9,2 9,4 9,5
Vågsøy kommune 10,1 10,6 10,0 10,1 10,4
Årdal kommune 10,5 10,3 10,6 10,0 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Askvoll kommune 4 5 6 6 7
Aurland kommune 3 2 3 3 2
Balestrand kommune 3 2 2 2 2
Bremanger kommune 8 9 11 10 9
Eid kommune 4 5 5 5 4
Fjaler kommune 3 4 4 6 7
Flora kommune 32 34 33 40 44
Førde kommune 14 13 15 16 16
Gaular kommune 6 6 6 6 9
Gloppen kommune 11 15 15 17 15
Gulen kommune 3 3 2 3 3
Hornindal kommune 2 1 2 1 1
Hyllestad kommune 3 3 3 2 2
Høyanger kommune 8 7 6 9 14
Jølster kommune 2 4 3 3 3
Leikanger kommune 3 4 3 3 4
Luster kommune 12 8 8 8 9
Lærdal kommune 2 5 4 5 4
Naustdal kommune 5 6 7 8 13
Selje kommune 8 7 7 7 7
Sogndal kommune 9 8 11 11 12
Solund kommune 0 0 0 1 1
Stryn kommune 4 5 5 5 7
Vik kommune 3 2 3 2 3
Vågsøy kommune 13 12 15 17 16
Årdal kommune 11 11 10 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Askvoll kommune 86,1 78,6 60,4 57,0 50,2
Aurland kommune 63,6 76,0 60,3 62,6 73,5
Balestrand kommune 44,1 72,2 63,2 70,7 58,6
Bremanger kommune 61,1 49,9 45,9 48,2 50,7
Eid kommune 208,7 172,2 159,4 169,7 210,1
Fjaler kommune 98,5 74,1 92,2 60,6 50,3
Flora kommune 50,7 46,7 50,5 40,8 36,7
Førde kommune 130,3 138,9 125,7 118,7 111,7
Gaular kommune 64,4 70,6 63,9 64,8 46,7
Gloppen kommune 68,0 50,7 51,6 45,4 50,2
Gulen kommune 86,8 113,9 134,1 106,4 98,5
Hornindal kommune 105,2 137,4 75,6 105,0 127,4
Hyllestad kommune 67,9 54,7 46,1 56,0 54,0
Høyanger kommune 66,9 81,1 80,3 54,8 33,0
Jølster kommune 177,4 111,0 144,0 130,4 139,7
Leikanger kommune 97,6 90,1 114,8 89,0 68,0
Luster kommune 55,4 80,8 80,9 83,4 70,8
Lærdal kommune 121,8 53,6 59,8 54,1 55,3
Naustdal kommune 69,4 59,2 50,8 48,4 29,6
Selje kommune 39,5 44,0 41,0 46,7 43,2
Sogndal kommune 101,8 116,5 84,3 88,1 82,3
Solund kommune 193,5 233,3 450,0 127,5 70,3
Stryn kommune 212,3 195,7 180,5 179,3 144,4
Vik kommune 107,3 128,8 97,5 127,3 113,4
Vågsøy kommune 58,5 61,1 51,4 44,5 47,1
Årdal kommune 50,8 50,5 55,0 49,0 56,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Askvoll kommune 8,4 9,1 11,3 11,1 13,3
Aurland kommune 11,4 9,1 11,2 11,3 9,4
Balestrand kommune 18,3 12,5 11,3 9,3 12,6
Bremanger kommune 12,8 15,6 18,1 17,4 15,0
Eid kommune 5,1 5,9 6,3 5,2 4,4
Fjaler kommune 8,6 11,2 9,1 14,4 15,3
Flora kommune 19,4 21,4 19,4 24,1 26,6
Førde kommune 8,9 8,4 9,1 9,3 9,6
Gaular kommune 14,2 12,4 13,9 13,1 18,6
Gloppen kommune 15,6 19,3 18,8 19,4 18,8
Gulen kommune 8,4 6,3 5,0 6,4 6,8
Hornindal kommune 9,2 7,3 12,8 7,9 6,5
Hyllestad kommune 11,0 11,1 13,0 13,1 12,4
Høyanger kommune 10,5 9,0 8,9 14,0 22,9
Jølster kommune 4,5 7,2 5,6 6,3 5,9
Leikanger kommune 10,8 10,8 8,9 10,7 12,6
Luster kommune 15,2 9,5 8,8 8,6 10,8
Lærdal kommune 7,3 14,2 14,2 16,0 16,9
Naustdal kommune 13,4 16,0 18,7 19,1 31,9
Selje kommune 23,2 19,8 19,6 17,5 18,4
Sogndal kommune 10,4 9,4 13,1 12,2 12,5
Solund kommune 3,8 2,7 1,5 4,5 7,8
Stryn kommune 4,2 4,6 4,8 4,8 6,1
Vik kommune 8,2 6,5 8,6 6,9 7,3
Vågsøy kommune 15,9 15,9 17,9 20,8 20,3
Årdal kommune 17,7 17,1 16,1 18,0 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Askvoll kommune 7,9 7,7 7,5 7,0 7,8
Aurland kommune 8,3 7,9 8,0 8,6 9,0
Balestrand kommune 9,9 12,0 9,6 7,7 9,4
Bremanger kommune 8,5 9,2 10,4 10,7 9,2
Eid kommune 12,0 11,4 11,9 10,1 10,5
Fjaler kommune 9,6 8,8 9,4 9,5 8,4
Flora kommune 11,5 11,2 11,2 11,1 11,1
Førde kommune 13,0 13,9 13,8 13,1 12,7
Gaular kommune 10,3 10,1 10,9 10,4 9,8
Gloppen kommune 12,9 12,5 11,5 10,4 11,1
Gulen kommune 9,5 9,0 8,1 7,5 7,5
Hornindal kommune 10,9 12,8 11,0 9,9 9,4
Hyllestad kommune 8,4 7,4 9,2 10,5 10,0
Høyanger kommune 8,6 9,1 8,5 9,5 8,5
Jølster kommune 10,0 9,8 9,7 9,5 9,7
Leikanger kommune 11,6 11,0 12,7 12,2 10,9
Luster kommune 9,4 8,9 9,0 8,5 9,1
Lærdal kommune 9,2 8,1 8,9 9,7 10,5
Naustdal kommune 11,0 11,8 12,6 11,7 11,4
Selje kommune 11,0 11,3 9,5 9,6 9,3
Sogndal kommune 11,9 12,0 12,0 12,5 11,9
Solund kommune 9,7 9,1 8,8 7,0 7,7
Stryn kommune 10,2 10,1 9,9 9,8 9,9
Vik kommune 9,1 8,9 9,5 9,8 10,4
Vågsøy kommune 10,1 10,7 10,0 10,4 10,7
Årdal kommune 11,2 11,3 11,7 11,2 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Askvoll kommune 9,9 10,9 10,1 9,1 8,6
Aurland kommune 11,3 11,9 10,2 10,5 9,3
Balestrand kommune 11,0 10,3 9,8 10,2 10,9
Bremanger kommune 10,9 9,8 10,1 10,4 9,9
Eid kommune 13,8 13,5 11,9 10,7 12,1
Fjaler kommune 11,0 12,2 10,9 11,8 10,8
Flora kommune 13,1 14,8 15,9 16,6 15,6
Førde kommune 16,4 15,1 15,2 14,9 14,3
Gaular kommune 12,1 11,4 10,3 9,5 12,4
Gloppen kommune 12,1 10,7 12,4 12,1 13,7
Gulen kommune 7,8 8,6 8,9 9,8 9,7
Hornindal kommune 14,7 13,1 14,9 11,9 12,5
Hyllestad kommune 11,9 8,7 8,8 9,9 9,5
Høyanger kommune 9,2 8,9 9,4 9,6 10,7
Jølster kommune 9,4 9,9 9,6 10,9 11,2
Leikanger kommune 14,6 16,6 14,4 12,0 12,2
Luster kommune 11,2 10,4 8,1 10,0 10,1
Lærdal kommune 13,7 14,7 16,6 15,1 14,9
Naustdal kommune 13,3 12,5 11,3 11,8 13,7
Selje kommune 10,7 11,2 11,3 11,5 10,8
Sogndal kommune 14,9 17,0 16,6 14,3 13,3
Solund kommune 8,2 8,0 8,9 7,8 6,4
Stryn kommune 12,6 12,9 12,1 12,5 12,8
Vik kommune 13,7 13,4 11,9 12,2 11,0
Vågsøy kommune 13,9 14,3 14,1 13,1 13,7
Årdal kommune 12,3 11,6 11,9 11,1 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Askvoll kommune 10,9 11,1 10,9 9,8 10,7
Aurland kommune 10,5 10,3 10,4 11,0 10,9
Balestrand kommune 12,5 14,3 13,0 10,0 12,0
Bremanger kommune 11,9 12,3 13,5 13,3 12,3
Eid kommune 16,3 15,6 15,9 12,1 13,6
Fjaler kommune 14,0 12,5 11,8 12,9 11,4
Flora kommune 14,4 15,0 15,5 15,1 14,4
Førde kommune 16,2 16,6 16,6 15,9 15,6
Gaular kommune 14,6 14,0 14,7 13,7 14,3
Gloppen kommune 14,7 15,8 14,6 13,2 14,6
Gulen kommune 9,7 9,7 9,2 9,0 9,3
Hornindal kommune 13,2 14,6 14,2 11,7 12,8
Hyllestad kommune 14,8 11,8 13,1 14,8 14,6
Høyanger kommune 11,3 12,3 11,8 15,0 11,7
Jølster kommune 13,6 16,0 10,7 10,6 11,1
Leikanger kommune 15,7 15,4 15,4 14,5 13,7
Luster kommune 13,7 13,4 12,1 12,1 12,6
Lærdal kommune 12,0 11,2 12,6 13,9 15,0
Naustdal kommune 14,2 15,4 15,3 13,5 15,8
Selje kommune 13,8 14,2 12,9 12,8 12,5
Sogndal kommune 16,5 17,1 16,9 17,6 15,4
Solund kommune 10,4 10,0 14,7 9,1 8,7
Stryn kommune 13,2 13,1 13,0 12,9 13,0
Vik kommune 12,6 12,3 12,2 13,3 12,9
Vågsøy kommune 14,4 14,0 13,6 14,2 14,2
Årdal kommune 14,4 14,4 14,8 13,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Askvoll kommune 10,4
Aurland kommune 8,4
Balestrand kommune 9,6
Bremanger kommune 10,3
Eid kommune 13,0
Fjaler kommune 11,4
Flora kommune 12,6
Førde kommune 13,9
Gaular kommune 12,5
Gloppen kommune 12,7
Gulen kommune 8,5
Hornindal kommune 11,0
Hyllestad kommune 12,6
Høyanger kommune 10,0
Jølster kommune 9,0
Leikanger kommune 13,8
Luster kommune 10,1
Lærdal kommune 13,7
Naustdal kommune 14,5
Selje kommune 10,9
Sogndal kommune 14,1
Solund kommune 10,9
Stryn kommune 10,9
Vik kommune 11,5
Vågsøy kommune 14,7
Årdal kommune 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Askvoll kommune 10,1
Aurland kommune 11,5
Balestrand kommune 14,1
Bremanger kommune 12,2
Eid kommune 12,6
Fjaler kommune 9,2
Flora kommune 13,8
Førde kommune 16,0
Gaular kommune 12,8
Gloppen kommune 14,3
Gulen kommune 8,5
Hornindal kommune 14,5
Hyllestad kommune 12,6
Høyanger kommune 10,9
Jølster kommune 12,6
Leikanger kommune 13,3
Luster kommune 13,8
Lærdal kommune 13,6
Naustdal kommune 14,9
Selje kommune 12,8
Sogndal kommune 15,8
Solund kommune 8,1
Stryn kommune 13,1
Vik kommune 13,0
Vågsøy kommune 12,0
Årdal kommune 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Askvoll kommune 11,9
Aurland kommune 13,8
Balestrand kommune 13,1
Bremanger kommune 14,8
Eid kommune 15,5
Fjaler kommune 13,7
Flora kommune 18,3
Førde kommune 17,5
Gaular kommune 19,2
Gloppen kommune 17,0
Gulen kommune 10,7
Hornindal kommune 13,4
Hyllestad kommune 18,3
Høyanger kommune 14,6
Jølster kommune 12,7
Leikanger kommune 13,8
Luster kommune 14,5
Lærdal kommune 17,9
Naustdal kommune 18,3
Selje kommune 14,0
Sogndal kommune 16,7
Solund kommune 7,8
Stryn kommune 16,0
Vik kommune 14,7
Vågsøy kommune 16,3
Årdal kommune 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Askvoll kommune 93,5 91,4 92,1 93,2 90,5
Aurland kommune 90,8 100,0 100,0 97,3 98,2
Balestrand kommune 100,0 100,0 95,7 97,9 96,5
Bremanger kommune 93,0 89,3 93,1 96,3 93,3
Eid kommune 97,8 98,6 98,2 97,6 98,2
Fjaler kommune 95,9 97,4 92,1 97,7 90,9
Flora kommune 98,3 98,1 97,2 95,0 95,3
Førde kommune 97,7 97,3 94,3 94,1 95,8
Gaular kommune 98,0 98,0 95,4 87,6 96,1
Gloppen kommune 99,9 99,8 97,3 94,7 95,3
Gulen kommune 97,4 91,6 98,8 96,2 93,9
Hornindal kommune 100,0 100,0 95,2 99,0 98,8
Hyllestad kommune 100,0 97,2 95,4 96,3 99,1
Høyanger kommune 95,5 93,3 97,3 92,9 97,5
Jølster kommune 91,2 89,6 94,4 96,0 84,8
Leikanger kommune 100,0 100,0 100,0 95,2 93,7
Luster kommune 97,7 98,9 100,0 97,5 98,5
Lærdal kommune 100,0 98,0 99,1 88,0 91,6
Naustdal kommune 97,8 96,2 95,8 96,1 89,4
Selje kommune 95,9 94,6 96,7 91,4 82,4
Sogndal kommune 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Solund kommune 70,6 65,5 76,8 73,1 56,9
Stryn kommune 98,7 97,6 96,3 100,0 98,9
Vik kommune 100,0 96,0 98,8 96,9 96,9
Vågsøy kommune 92,9 99,2 91,1 94,1 94,6
Årdal kommune 96,8 97,3 93,7 93,3 95,9
Lærertimer som gis til undervisning
Askvoll kommune 32 556 33 049 33 129 36 613 36 234
Aurland kommune 16 160 16 051 16 180 15 141 15 134
Balestrand kommune 11 195 8 707 10 688 11 587 10 545
Bremanger kommune 41 355 39 103 37 241 34 595 37 043
Eid kommune 51 652 52 677 53 329 62 857 61 260
Fjaler kommune 24 785 26 469 29 286 27 487 32 286
Flora kommune 105 651 102 635 103 554 102 954 103 258
Førde kommune 101 580 101 773 103 929 110 202 111 168
Gaular kommune 28 982 29 658 29 240 32 891 32 767
Gloppen kommune 48 106 51 299 52 751 55 825 51 798
Gulen kommune 24 594 25 677 26 180 27 036 25 952
Hornindal kommune 10 575 9 776 10 262 11 135 11 458
Hyllestad kommune 14 288 16 416 13 623 11 286 11 077
Høyanger kommune 49 909 46 692 45 723 41 701 40 559
Jølster kommune 35 228 34 401 34 972 34 323 33 510
Leikanger kommune 20 072 20 270 19 352 19 840 20 407
Luster kommune 52 886 55 046 59 551 58 623 54 053
Lærdal kommune 18 593 19 780 18 039 17 234 15 814
Naustdal kommune 24 418 23 314 24 240 25 087 25 357
Selje kommune 22 924 22 159 23 279 23 836 23 697
Sogndal kommune 57 452 56 770 56 570 57 382 60 631
Solund kommune 7 722 7 951 8 239 9 623 9 924
Stryn kommune 66 946 69 456 73 503 70 287 69 905
Vik kommune 23 492 24 405 24 698 23 674 23 924
Vågsøy kommune 53 363 50 463 53 892 54 811 53 270
Årdal kommune 38 677 37 490 36 544 38 129 38 384
Undervisningstimer totalt per elev
Askvoll kommune 94 93 97 105 100
Aurland kommune 86 87 92 87 88
Balestrand kommune 77 69 81 94 79
Bremanger kommune 85 84 77 75 84
Eid kommune 63 66 67 77 72
Fjaler kommune 78 81 80 77 86
Flora kommune 65 64 63 63 65
Førde kommune 56 55 56 59 60
Gaular kommune 73 75 74 78 75
Gloppen kommune 62 66 67 72 67
Gulen kommune 89 89 95 96 98
Hornindal kommune 65 62 65 76 77
Hyllestad kommune 84 101 93 83 87
Høyanger kommune 92 88 91 84 86
Jølster kommune 80 79 81 79 77
Leikanger kommune 62 62 59 65 69
Luster kommune 79 84 90 88 84
Lærdal kommune 76 81 74 71 67
Naustdal kommune 67 65 66 67 67
Selje kommune 72 70 78 77 81
Sogndal kommune 61 59 59 60 64
Solund kommune 87 95 92 109 110
Stryn kommune 72 72 74 74 73
Vik kommune 77 78 78 76 75
Vågsøy kommune 71 67 72 71 69
Årdal kommune 67 69 67 71 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no