Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyanger kommune
Kommunenr 1416
Alle grunnskoler med adresse i Høyanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 77,5 72,9 70,8 65,0 62,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,0 7,8 8,5 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 6 9 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,9 81,1 80,3 54,8 33,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 9,0 8,9 14,0 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 9,1 8,5 9,5 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2 8,9 9,4 9,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 12,3 11,8 15,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 93,3 97,3 92,9 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 49 909 46 692 45 723 41 701 40 559
Undervisningstimer totalt per elev 92 88 91 84 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no