Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høvik Verk skole
Fjordveien 76
1363 HØVIK
Org.nr 974552140
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,8 24,7 23,6 23,0 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 16,8 17,2 18,4 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,7 85,7 84,2 83,7 103,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 17,8 19,0 19,6 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 17,0 17,4 18,6 16,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,1 19,3 21,0 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 98,5 95,4 87,4 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 17 746 16 655 16 284 15 115 16 299
Undervisningstimer totalt per elev 46 44 43 40 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no