Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høvik Verk skole
Fjordveien 76
1363 HØVIK
Org.nr 974552140
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 25,8 24,7 23,6 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,1 16,8 17,2 18,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,5 87,7 85,7 84,2 83,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 17,0 17,8 19,0 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,1 17,0 17,4 18,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 18,3 19,1 19,3 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9 98,5 95,4 87,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 566 17 746 16 655 16 284 15 115
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 44 43 40
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no