Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høvik skole
Gamle Drammensvei 119
1363 HØVIK
Org.nr 974552132
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 32,2 32,0 35,4 35,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 19,5 19,4 17,2 16,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 4 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,2 83,6 120,5 179,1 116,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 20,5 13,8 8,5 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 19,6 19,6 17,6 16,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 25,2 24,1 19,6 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7 97,0 96,7 97,2 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 611 20 952 20 436 23 354 24 100
Undervisningstimer totalt per elev 44 38 38 43 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no