Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høvåg skole
Høvåg
4770 HØVÅG
Org.nr 974612631
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lillesand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 19,9 21,7 23,8 21,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 14,7 12,7 12,5 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 361,8 261,3 273,6 255,7 249,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,8 4,7 4,0 4,1 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 16,1 14,2 14,8 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 16,5 13,8 11,8 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 19,0 15,8 16,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 737 11 783 13 391 14 151 13 123
Undervisningstimer totalt per elev 56 48 56 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no