Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hølen skole
Elverhøyveien 11
1550 HØLEN
Org.nr 915050212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestby kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 11,5 11,8 15,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,5 13,9 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,8 74,3 60,9 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 14,9 19,6 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 12,3 13,9 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,6 15,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 84,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 820 7 558 7 456 9 820
Undervisningstimer totalt per elev 64 60 53 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no