Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høle barne- og ungdomsskule
Apalstøveien 84
4308 SANDNES
Org.nr 874610852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,5 15,4 17,6 20,8 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,7 10,1 8,4 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,9 46,7 41,7 74,4 50,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,8 23,9 23,3 10,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 13,9 12,4 8,5 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 10,6 9,3 11,3 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 13,9 12,6 11,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 92,9 93,8 93,8 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 772 10 443 11 927 14 335 13 281
Undervisningstimer totalt per elev 59 61 70 85 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no