Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høle barne- og ungdomsskule
Apalstøveien 84
4308 SANDNES
Org.nr 874610852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 14,5 15,4 17,6 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 12,0 11,7 10,1 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,9 33,9 46,7 41,7 74,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 33,8 23,9 23,3 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 17,0 13,9 12,4 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 7,5 10,6 9,3 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 14,4 13,9 12,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6 94,5 92,9 93,8 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 118 9 772 10 443 11 927 14 335
Undervisningstimer totalt per elev 63 59 61 70 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no