Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høknes ungdomsskole
Dr. Batts Veg 10
7804 NAMSOS
Org.nr 975290131
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Namsos kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 15,5 16,2 17,0 16,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,4 11,4 10,6 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,3 123,2 81,6 72,9 104,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 7,2 11,8 12,2 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 13,8 15,1 14,1 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 16,1 18,2 18,9 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 701 8 730 8 957 9 389 9 203
Undervisningstimer totalt per elev 60 63 58 62 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no