Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høknes barneskole
Skoglyvegen 3
7805 NAMSOS
Org.nr 875279602
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Namsos kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,0 30,4 28,6 29,1 27,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,9 13,7 14,1 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,1 109,1 114,2 107,1 103,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 10,2 10,8 11,7 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,9 13,8 14,1 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 17,1 19,3 21,1 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,3 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 27,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 645 21 033 19 152 19 189 18 088
Undervisningstimer totalt per elev 63 62 54 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no