Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høgtun skole
Ystnesveien 34
9550 ØKSFJORD
Org.nr 975279855
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Loppa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 20,3 13,8 10,5 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,5 5,2 5,7 6,8 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 165,7 85,7 40,2 41,0 32,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,8 3,1 9,6 13,2 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 5,8 6,1 7,0 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,3 6,5 7,5 8,9 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 7,4 8,5 9,6 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 100,0 90,4 90,0 88,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 454 7 340 6 499 5 874 5 772
Undervisningstimer totalt per elev 129 136 123 103 115
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no