Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hoeggen skole
Granåsvegen 6
7069 TRONDHEIM
Org.nr 975298779
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,9 30,5 30,2 35,7 39,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 13,3 12,5 11,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 0 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 186,5 392,2 0,0 279,9 238,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 3,0 0,0 3,8 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 17,9 16,9 15,5 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 19,8 21,4 18,4 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 983 17 443 17 800 21 175 23 544
Undervisningstimer totalt per elev 59 49 52 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no