Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hoeggen skole
Edgar B. Schieldrops Veg 1
7033 TRONDHEIM
Org.nr 975298779
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,4 38,9 30,5 30,2 35,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,1 13,3 12,5 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 159,6 186,5 392,2 0,0 279,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 5,1 3,0 0,0 3,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,0 17,9 16,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 15,9 19,8 21,4 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 952 21 983 17 443 17 800 21 175
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 49 52 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no