Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høgås skole
Høgåstunet 2
3684 NOTODDEN
Org.nr 876824922
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Høgås skole Notodden kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 147,9 1 886,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,8 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 25 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,9 52,2 69,3 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 17,0 14,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,1 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,5 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 12,7 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0 11,6 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 11,9 16,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,1 17,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,8 97,1 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 450 95 222 1 194 802 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 72 73 63 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no