Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høgås skole
Høgåstunet 2
3684 NOTODDEN
Org.nr 876824922
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 10,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 450
Undervisningstimer totalt per elev 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no