Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høgås skole
Høgåstunet 2
3684 NOTODDEN
Org.nr 876824922
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 604
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no