Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høgås skole
Høgåstunet 2
3684 NOTODDEN
Org.nr 876824922
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 11,3 11,4 10,9 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,2 11,9 10,3 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,2 86,2 73,5 61,9 70,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 12,9 14,5 15,4 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,5 12,0 10,4 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 14,0 13,7 11,0 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,7 89,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 754 7 615 7 600 7 450 8 383
Undervisningstimer totalt per elev 63 61 62 72 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no