Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hoberg skole
Holmlundvegen 40
2312 OTTESTAD
Org.nr 975267628
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,1 24,4 24,7 26,8 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,2 14,5 13,4 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,3 72,3 51,0 35,3 32,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 16,6 24,5 33,1 36,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,2 14,5 13,4 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 16,6 16,9 15,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 96,5 98,7 99,2 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 14 735 15 331 15 804 17 300 18 545
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 51 55 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no