Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hoberg skole
Holmlundvegen 40
2312 OTTESTAD
Org.nr 975267628
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 25,1 24,4 24,7 26,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,9 14,2 14,5 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,9 66,3 72,3 51,0 35,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 17,9 16,6 24,5 33,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,9 14,2 14,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 17,7 16,6 16,9 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 96,5 98,7 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 182 14 735 15 331 15 804 17 300
Undervisningstimer totalt per elev 53 50 52 51 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no