Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Breisetvegen 46
3683 NOTODDEN
Org.nr 811801402
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hjuksebø Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 4,2 5,3 6,0 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 9,5 9,0 8,9 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,0 20,8 24,2 27,8 19,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,3 39,5 34,1 30,2 40,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 9,3 11,1 11,0 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 12,4 13,5 14,4 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 52,6 62,2 66,3 91,1 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 718 3 420 3 610 4 153 3 508
Undervisningstimer totalt per elev 109 98 82 83 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no