Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjørungavåg skule
Torsenvegen 8
6063 HJØRUNGAVÅG
Org.nr 975277496
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hareid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 7,7 9,2 8,0 8,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,2 12,1 13,7 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 255,9 81,9 71,1 87,3 77,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 13,6 14,7 13,7 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,2 12,2 13,9 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 12,6 12,7 14,4 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,4 85,8 100,0 93,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 940 5 216 5 890 5 212 5 274
Undervisningstimer totalt per elev 57 61 61 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no