Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjelteryggen skule
Søre Knappen 4
5355 KNARREVIK
Org.nr 975314758
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,8 18,6 19,1 19,8 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 10,1 9,5 9,6 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,9 28,7 28,5 30,3 14,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,1 31,6 30,9 29,5 61,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,1 9,8 10,6 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,5 2,3 0,0 1,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 19,3 16,1 15,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,8 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 462 12 276 13 039 13 528 13 384
Undervisningstimer totalt per elev 76 73 78 76 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no