Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjelme Oppvekstsenter - Avdeling Bakken skule (UTGÅTT)
Bakken
5334 HELLESØY
Org.nr 875286102
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 67,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 036
Undervisningstimer totalt per elev 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no