Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjelme Oppvekstsenter - Avdeling Alvheim skule (UTGÅTT)
Alvheim
5336 TJELDSTØ
Org.nr 975320189
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 014
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no