Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjellvik skule (utgått)
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 975286231
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Osterøy kommune 90,6 88,3 86,5 87,6 89,2
Hordaland fylke (utgått) 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1 5 707,0
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Osterøy kommune 11,5 10,9 10,9 10,9 10,6
Hordaland fylke (utgått) 12,5 12,5 12,3 12,2 11,9
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Osterøy kommune 9 9 10 10 10
Hordaland fylke (utgått) 766 801 834 866 865
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Osterøy kommune 98,6 91,3 81,1 81,2 83,0
Hordaland fylke (utgått) 78,8 75,5 72,6 70,2 70,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Osterøy kommune 10,1 10,1 11,3 11,5 11,1
Hordaland fylke (utgått) 14,0 14,6 15,0 15,5 15,2
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Osterøy kommune 12,2 11,4 11,5 11,2 10,8
Hordaland fylke (utgått) 13,4 13,4 13,2 13,0 12,7
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Osterøy kommune 13,4 13,2 12,9 13,6 13,7
Hordaland fylke (utgått) 14,9 14,9 15,0 14,9 14,6
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Osterøy kommune 14,6 14,1 13,7 13,8 13,4
Hordaland fylke (utgått) 17,0 17,1 16,9 16,5 16,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Osterøy kommune 11,7 11,5
Hordaland fylke (utgått) 14,7 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Osterøy kommune 14,5 14,1
Hordaland fylke (utgått) 17,0 17,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Osterøy kommune 16,5 15,5
Hordaland fylke (utgått) 18,7 18,4
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Osterøy kommune 100,0 97,4 96,9 100,0 99,7
Hordaland fylke (utgått) 98,8 98,3 98,4 98,6 98,5
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Osterøy kommune 55 837 53 579 52 077 53 848 55 604
Hordaland fylke (utgått) 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356 3 636 197
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Osterøy kommune 62 66 66 66 67
Hordaland fylke (utgått) 57 57 58 58 60
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no