Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjellvik Montessoriskule (privat)
Hjellvikvegen 720
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 917635501
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hjellvik Montessoriskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 4,3 4,2 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 11,5 11,0 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,6 14,7 13,8 12,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 51,7 72,4 77,1 66,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 12,5 12,0 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 16,4 15,7 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 664 2 964 2 962 3 260
Undervisningstimer totalt per elev 78 64 67 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no