Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjellestad skole
Grendatunvegen 23
5259 HJELLESTAD
Org.nr 874738182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,9 20,9 18,8 20,0 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 16,5 17,2 16,0 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,6 157,0 153,8 127,8 147,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 9,2 9,9 10,8 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 16,4 17,2 16,1 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 18,6 19,1 18,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,1 94,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 903 13 617 12 340 12 760 13 072
Undervisningstimer totalt per elev 47 45 43 46 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no