Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjelle skule
Mogrenda
6770 NORDFJORDEID
Org.nr 975276872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,4 10,7 10,0 11,2 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 8,2 8,7 7,9 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,2 144,1 135,5 137,1 129,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 5,5 6,2 5,5 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 8,2 8,8 8,0 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 9,2 9,6 8,8 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 498 7 676 7 161 8 007 8 007
Undervisningstimer totalt per elev 74 90 85 94 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no