Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal skule
Rogrendvegen 13
3690 HJARTDAL
Org.nr 875278592
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hjartdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 6,2 5,9 6,3 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 7,1 6,3 5,8 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,3 54,4 34,4 35,9 24,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 11,0 16,3 14,5 24,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,1 6,5 5,8 6,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 8,1 7,1 6,2 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 71,4 72,0 85,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 747 3 870 3 883 4 212 4 021
Undervisningstimer totalt per elev 99 105 118 128 115
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no