Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Opsalvegen 55
3690 HJARTDAL
Org.nr 920330576
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hjartdal Montessoriskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 37,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 64,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 853
Undervisningstimer totalt per elev 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no