Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 3819
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 51,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 335
Undervisningstimer totalt per elev 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no