Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 3819
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hjartdal kommune 25,6 25,9 25,5 27,0 25,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Hjartdal kommune 8,4 8,2 8,5 7,9 8,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hjartdal kommune 2 2 2 3 4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hjartdal kommune 90,0 80,4 84,7 62,3 46,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hjartdal kommune 8,2 9,3 9,2 11,1 15,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hjartdal kommune 8,4 8,0 7,8 7,9 8,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hjartdal kommune 11,6 11,9 13,6 11,2 11,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hjartdal kommune 11,1 10,7 11,7 10,6 11,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hjartdal kommune 8,3 10,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hjartdal kommune 9,9 8,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hjartdal kommune 14,8 16,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hjartdal kommune 100,0 89,5 93,0 95,6 93,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Hjartdal kommune 16 133 16 874 16 759 16 853 16 454
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Hjartdal kommune 85 87 84 90 91
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no