Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 3819
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 25,9 25,5 27,0 25,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,2 8,5 7,9 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,0 80,4 84,7 62,3 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 9,3 9,2 11,1 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 8,0 7,8 7,9 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 11,9 13,6 11,2 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 10,7 11,7 10,6 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,5 93,0 95,6 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 16 133 16 874 16 759 16 853 16 454
Undervisningstimer totalt per elev 85 87 84 90 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no