Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 0827
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,8 25,6 25,9 25,5 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 8,4 8,2 8,5 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,1 90,0 80,4 84,7 62,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 8,2 9,3 9,2 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,4 8,0 7,8 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 11,6 11,9 13,6 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 11,1 10,7 11,7 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 100,0 89,5 93,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 16 991 16 133 16 874 16 759 16 853
Undervisningstimer totalt per elev 94 85 87 84 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no