Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hitra kommune
Kommunenr 5013
Alle grunnskoler med adresse i Hitra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 60,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 37 383
Undervisningstimer totalt per elev 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no