Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hitra kommune
Kommunenr 5013
Alle grunnskoler med adresse i Hitra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 53,4 50,2 61,4 57,6 60,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,2 9,5 9,6 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 13 9 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,4 61,1 39,8 53,1 40,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 16,0 20,7 15,6 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,4 9,4 10,0 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 18,8 14,4 13,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,4 13,3 13,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 91,4 95,1 91,3 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 33 098 31 700 38 208 35 468 37 383
Undervisningstimer totalt per elev 66 64 76 74 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no