Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hitra kommune
Kommunenr 5013
Alle grunnskoler med adresse i Hitra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Hitra kommune 53,4 50,2 61,4 57,6 60,2
Trøndelag fylke 5 262,2
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Hitra kommune 10,9 11,2 9,5 9,6 9,2
Trøndelag fylke 11,5
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hitra kommune 8 8 13 9 12
Trøndelag fylke 860
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hitra kommune 59,4 61,1 39,8 53,1 40,3
Trøndelag fylke 63,3
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hitra kommune 15,8 16,0 20,7 15,6 20,0
Trøndelag fylke 16,3
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hitra kommune 10,5 10,4 9,4 10,0 10,2
Trøndelag fylke 12,3
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hitra kommune 16,4 18,8 14,4 13,2 10,8
Trøndelag fylke 14,0
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hitra kommune 16,4 16,4 13,3 13,0 11,9
Trøndelag fylke 15,9
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hitra kommune 10,5
Trøndelag fylke 14,2
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hitra kommune 13,6
Trøndelag fylke 16,5
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hitra kommune 12,0
Trøndelag fylke 17,9
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hitra kommune 93,8 91,4 95,1 91,3 93,0
Trøndelag fylke 96,6
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Hitra kommune 33 098 31 700 38 208 35 468 37 383
Trøndelag fylke 3 368 389
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Hitra kommune 66 64 76 74 77
Trøndelag fylke 62
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no