Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Trommestadveien 64
4816 KOLBJØRNSVIK
Org.nr 982944694
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,3 41,1 40,0 37,5 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 14,8 13,8 15,2 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,5 84,0 76,7 96,4 92,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 14,6 15,7 13,3 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,6 17,6 14,8 16,2 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 14,6 16,4 18,2 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 18,4 16,5 18,1 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 97,2 91,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 23 137 24 049 24 720 22 639 24 338
Undervisningstimer totalt per elev 45 48 52 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no