Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Trommestadveien 64
4816 KOLBJØRNSVIK
Org.nr 982944694
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,0 37,3 41,1 40,0 37,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 15,8 14,8 13,8 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,8 86,5 84,0 76,7 96,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 16,1 14,6 15,7 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,9 18,6 17,6 14,8 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 16,1 14,6 16,4 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 19,5 18,4 16,5 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 97,0 97,2 91,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 22 938 23 137 24 049 24 720 22 639
Undervisningstimer totalt per elev 43 45 48 52 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no