Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hinna skole
Ordfører Tveteraas Gate 11
4020 STAVANGER
Org.nr 974611600
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,8 26,3 25,2 28,5 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,2 13,5 11,6 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,9 70,8 61,5 75,5 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 15,0 19,1 13,3 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 16,3 18,0 15,5 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 18,7 22,2 19,8 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 907 14 946 14 343 16 234 17 385
Undervisningstimer totalt per elev 57 54 49 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no