Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hinna skole
Ordfører Tveteraas Gate 11
4020 STAVANGER
Org.nr 974611600
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 27,8 26,3 25,2 28,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,6 12,2 13,5 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,0 63,9 70,8 61,5 75,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 15,8 15,0 19,1 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 15,4 16,3 18,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 18,8 18,7 22,2 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 276 15 907 14 946 14 343 16 234
Undervisningstimer totalt per elev 53 57 54 49 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no