Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hilstad Barne-Og ungdomsskole
Hilstad 1
8960 VELFJORD
Org.nr 974621770
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Brønnøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 11,7 10,4 10,7 10,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 7,8 8,5 8,1 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,9 30,4 55,5 56,1 54,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 24,0 14,9 13,8 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,5 8,8 7,9 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 6,5 11,2 11,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 10,3 10,7 10,0 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 897 7 769 7 182 7 296 7 296
Undervisningstimer totalt per elev 81 91 84 88 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no