Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hillestveit skule
Hovlandsvegen 11
5443 BØMLO
Org.nr 975281272
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,3 19,3 18,6 17,7 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,8 9,7 9,5 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,5 85,9 77,2 90,3 85,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 9,6 10,9 9,3 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,2 10,1 10,6 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 12,0 12,1 10,6 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 12,8 13,0 13,0 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 602 11 543 11 425 11 052 10 477
Undervisningstimer totalt per elev 72 73 73 74 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no