Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hillestveit skule
Hovlandsvegen 11
5443 BØMLO
Org.nr 975281272
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 18,6 17,7 16,9 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,7 9,5 9,6 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,9 77,2 90,3 85,5 64,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 10,9 9,3 9,8 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,1 10,6 10,5 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 12,1 10,6 10,6 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 13,0 13,0 12,2 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 543 11 425 11 052 10 477 10 178
Undervisningstimer totalt per elev 73 73 74 74 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no