Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hillesøyskolen - Kattfjord skole
Sjøtunvegen 332
9108 KVALØYA
Org.nr 974566338
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,8 2,9 4,3 5,3 1,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 4,8 7,0 5,6 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 2 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,4 41,9 18,1 10,8 12,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 10,9 36,0 49,0 42,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 4,6 6,9 5,8 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 5,4 7,8 8,5 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 70,3 75,0 80,0 9,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 352 1 999 2 960 3 705 804
Undervisningstimer totalt per elev 104 154 106 132 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no