Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hillesøyskolen - Kattfjord skole
Sjøtunvegen 332
9108 KVALØYA
Org.nr 974566338
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,5 1,8 2,9 4,3 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,1 4,8 7,0 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,7 144,4 41,9 18,1 10,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,9 4,9 10,9 36,0 49,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 6,9 4,6 6,9 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,2 5,4 7,8 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8 100,0 70,3 75,0 80,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 752 1 352 1 999 2 960 3 705
Undervisningstimer totalt per elev 97 104 154 106 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no