Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hillesøyskolen - Brensholmen skole
Austeinvegen 1
9118 BRENSHOLMEN
Org.nr 974566281
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 13,7 11,2 9,4 12,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,0 5,5 5,8 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,1 70,5 71,2 31,9 18,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 8,9 7,1 17,0 31,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 8,9 8,0 6,5 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,4 7,1 5,4 7,5 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 11,1 9,7 10,9 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,2 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,5 92,5 90,8 100,0 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 213 8 617 7 162 6 094 7 397
Undervisningstimer totalt per elev 92 100 126 119 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no