Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hillesøyskolen - Brensholmen skole
Austeinvegen 1
9118 BRENSHOLMEN
Org.nr 974566281
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,6 11,9 13,7 11,2 9,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 7,6 7,0 5,5 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,7 114,1 70,5 71,2 31,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 6,5 8,9 7,1 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 8,9 8,9 8,0 6,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 8,4 7,1 5,4 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,8 11,1 9,7 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 84,5 92,5 90,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 278 8 213 8 617 7 162 6 094
Undervisningstimer totalt per elev 83 92 100 126 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no