Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hildre Montessoriskule Sa (privat)
Hildredalsvegen 40
6272 HILDRE
Org.nr 995339765
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hildre Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,5 6,1 8,5 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 9,1 9,7 8,4 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,5 22,2 18,8 13,2 10,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 60,6 39,4 49,8 62,0 63,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 9,5 13,2 10,6 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 3,3 5,6 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 11,2 19,3 10,4 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 63,9 63,3 63,0 65,9 79,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 838 3 933 4 206 5 957 6 976
Undervisningstimer totalt per elev 70 82 74 85 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no