Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hildre Montessoriskule Sa (privat)
Hildredalsvegen 40
6272 HILDRE
Org.nr 995339765
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hildre Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 6,1 8,5 10,0 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,7 8,4 6,7 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,2 18,8 13,2 10,2 10,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,4 49,8 62,0 63,5 60,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 13,2 10,6 8,8 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 3,3 5,6 4,0 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 19,3 10,4 8,1 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,7 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,0 4,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 63,3 63,0 65,9 79,3 81,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 933 4 206 5 957 6 976 6 976
Undervisningstimer totalt per elev 82 74 85 107 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no