Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hidra skole
Kirkehamnveien 18
4432 HIDRASUND
Org.nr 975271447
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Hidra skole Flekkefjord kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 116,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 11,9 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 17 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,5 71,1 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,2 15,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4 12,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2 15,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,4 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 677 71 812 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 108 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no