Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hidra skole
Kirkehamnveien 18
4432 HIDRASUND
Org.nr 975271447
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 677
Undervisningstimer totalt per elev 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no