Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hidra skole
Kirkehamnveien 18
4432 HIDRASUND
Org.nr 975271447
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 649
Undervisningstimer totalt per elev 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no